home - historie - organisatie & beleid - financiën - contact

Organisatie & beleid

De Stichting beheert de beschikbare geldmiddelen volgens het vastgestelde beleggingsbeleid. Het bestuur beoordeelt de aanvragen voor financiële ondersteuning van plannen en projecten.

De stichting stelt zich ten doel de instandhouding en het in werking houden van Papiermolen De Schoolmeester in Westzaan, evenals het vak van het papiermaken met windenergie. De stichting ondersteunt noodzakelijke investeringen voor aanpassingen in en nabij de molen voor gepaste commerciële exploitatie. Ook zal de stichting faciliteiten verlenen voor de vastlegging van de geschiedenis van papiermolen Het Fortuin en de overschakeling van 'fabrikeur naar handelaar'. De stichting tracht haar doel te bereiken door het werven van geldmiddelen en het defensief (laten) beheren om de doelstelling blijvend te kunnen uitvoeren. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

De stichting zal meewerken met de eigenaar en de exploitant van de molen bij het ontwikkelen van plannen voor het behoud en een passende exploitatie van de molen. Om dit doel te bereiken zal gebruik worden gemaakt van de kennis bij Vereniging de Zaanse Molen, de eigenaar van de molen. Voor het vastleggen van de geschiedenis 'van fabrikeur naar handelaar' zal ook een beroep worden gedaan op de kennis bij de diverse erfgoedinstellingen in de Zaanstreek.

Bestuur

Voorzitter: Ed Pielkenrood
Penningmeester: Jan Krijt
Secretaris: Jelmer Poutsma
Bestuurslid (vice voorzitter): Pieter van Nieuwburg